Prosjektadministrasjon

I tillegg til bred prosjekteringserfaring for mange ulike funksjoner har en del av de ansatte hos Arkitektkontoret Kvadrat også stor erfaring i prosjektutvikling, prosjekteringsledelse og koordinering av prosjekteringsarbeidet i de ulike faser.

Med lang erfaring fra både utviklings-, prosjekterings- og byggefaser mener vi å kunne bidra aktivt til en effektiv prosess - ikke bare som arkitekt og ansvarlig prosjekterende iht. PBL - men også som prosjekteringsleder, koordineringsansvarlig for samlet prosjekteringsgruppe, og for mindre byggeprosjekter også som byggeleder. Med sentral godkjenning for bygninger og installasjoner til tiltakslasse 3 vil vi også kunne være SØK´er, bidra til at byggherren ivaretar sitt HMS-ansvar ihht. byggherreforskriften og bidra til effektive prosesser og søknader mot offentlige instanser.

 

 

 

Side-alternativer
  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim