Helsebygg

Arkitektkontoret KVADRAT AS har lang og allsidig erfaring med mellomstore og store prosjekteringsoppgaver, blant annet en rekke helse- og sosialrelaterte bygg av ulik størrelse.

Vårt kontor har prosjektert sykehjem og omsorgsboliger siden 70-tallet med lokalisering over hele landet, og har vært opptatt av å ligge i forkant av utviklingen ved utvikling av nye konsepter, bla. ved samarbeide med Sintef. Vi vant i 1998 - 2000 fire arkitektkonkurranser med prosjekter for sykehjem og omsorgsboliger i henholdsvis Kirkenes, Karlsøy, Tynset og Bergen.

Sykehuskompetanse på noen områder er opparbeidet ved prosjektering av midlertidige løsninger for ulike kliniske og administrative enheter ved etablering av nye St. Olavs Hospital i Trondheim, for Helsebygg Midt-Norge.

Velg i undermenyen til venstre for å få se en del av våre prosjekter i de ulike byggkategorier.

 

helsebygg_2.jpg  helsebygg 4  helsebygg_3.jpg

 

Side-alternativer
  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim