Arbeidsområde

GENERELT

Arkitektkontoret KVADRAT AS har både medarbeidere med 20-30 års erfaring som sikrer erfaringssamling og gjennomføringskvalitet, og unge og engasjerte arkitekter med høyt faglig nivå og solid interesse for faget. Vi har dessuten én interiørarkitekt.


KOMPETANSE

Vi har bred erfaring og kompetanse innenfor arkitektur, interiørarkitektur, byplanlegging og design i hele spekteret fra programmering og konseptutvikling til prosjektering og faglig oppfølging i gjennomføringsfasen.

Våre hovedarbeidsområder er kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg av ulik størrelse og kompleksitet, men også med prosjekter for private byggherrer – og med virkeområde i hele landet.

Vi har spesialkompetanse med flere referanseprosjekter innenfor områder som barnehager og skoler på alle utdanningsnivå, sykehjem og omsorgsboliger, psykiatriske behandlingsinstitusjoner og idretts- og badeanlegg. Vi har også mange referanser fra øvrige byggkategorier som fritidsboliger, eneboliger og boliganlegg, hotell- og reiselivsanlegg, kjøpesentra og næringsbygg mm.

Vi har erfaring fra mange ulike typer gjennomføring av byggesaker, fra tradisjonelle entreprisemodeller til totalentrepriser og samspillprosjekt. En god del av Kvadrats prosjekter er realisert på bakgrunn av deltakelse i konkurranser.

Vårt kontor har gjennom mange prosjekter hatt samarbeide med andre arkitektkontorer for større prosjekteringsoppgaver, og har flere samarbeidspartnere for de øvrige fagområder som byggeteknikk, vvs- og elektroteknisk prosjektering, brann- og akustikkprosjektering samt landskapsarkitektur. Vi har selv interiørarkitekt, og vil samlet med bistand fra våre samarbeidspartnere kunne tilby ytelser for komplette prosjekteringsoppdrag. Vi tilbyr i tillegg bistand innen by- og arealplanlegging. Dette dekker alt fra prosessbistand og mulighetsstudier til areal- og detaljplaner etter Plan- og bygningsloven.

I tillegg til bred prosjekteringserfaring for mange ulike funksjoner har vi også stor erfaring i prosjektstyring, prosjekteringsledelse og koordinering av prosjekteringsarbeidet i de ulike faser.

Arkitektkontoret KVADRAT AS jobber i mac-miljø. Vi har lang erfaring med 3D-prosjektering og bruker ArchiCAD som er sertifisert for IFC som gir mulighet for utveksling av digitale informasjonsmodeller (BIM), 3D-visualisering og fotorealistiske presentasjoner. For byggebeskrivelser benyttes ISY G-Prog.


MILJØKOMPETANSE

Vi har gjennom flere spennende prosjekter de siste år opparbeidet god kunnskap om miljø- og energiaspektet ved de ulike deler av byggeprosessen og har flere referanser på bygg med passivhus og lavenergistandard. Vi har også gjennomført prosjekter med alternative løsninger mhp. ventilasjon, og har god kunnskap om miljøriktig materialbruk. Kontoret gjennomførte i 2007 Ecobox Startpakke, et kurs i miljøvennlig og energieffektiv arkitektur som tilbys norske arkitektkontorer i regi av NAL.

 

 

Side-alternativer
  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim